2018 Verkiezingen Amsterdam

2018 Verkiezingen Amsterdam

21 Maart gaan we weer naar de stembus, ditmaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. In elke gemeente spelen lokale issues een rol, maar voor de Randstad en m.n Amsterdam en Utrecht is wonen een belangrijk thema. De partijen zijn het er over eens dat er veel gebouwd moet worden, het verschil zit hem in voor welke klasse er gebouwd moet worden en in welke verhouding. Onderstaand schema geeft snel weer hoe partijen hier in staan.

 

Alle partijen hebben mooie plannen, maar het wonen in Amsterdam moet wel betaalbaar blijven, anders blijft het bij plannen. Bij woningbouw is de bouwer verplicht een percentage sociale woningen te bouwen, de woningen worden in feite gefinancieerd door de duurdere woningen. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te realiseren, dat deze woningen hierdoor heel te duur worden. Deze plannen zijn dus niet haalbaar. Ook de gemeente moet iets aan de hoge grondprijs doen, om woningen betaalbaar te houden

Wat vinden al die partijen belangrijk op het gebied van wonen?

Verkiezingsprogramma partijen voor de gemeenteraad van Amsterdam, samenvatting:

D66

PvdA

VVD

SP

Groen Links

PvdD

CDA

PvdO/FvD/DENK/BIJ1/Piratenpartij

Mijn ADVIES:

Het lijkt mij zinvol om de liberalisatiegrens te verhogen naar bijvoorbeeld €998, maar dit is iets voor de landelijke politiek. De nieuw te bouwen middenhuurwoningen vallen dan onder de huurprijs bescherming (en dus de WWS) en hierdoor kan de huurprijs beter gehandhaafd worden als middenhuur. Bijkomend voordeel is dat huurders dan met hun klachten en voor afrekening van de servicekosten terecht bij de Huurcommissie i.p.v. voor veel geld naar de rechter te stappen.

Ook ben ik voorstander om het woningdelen toe te staan, ik pleit voor de Rotterdamse versie waar 3 personen mogen samenwonen en als een 4e er bij wil, moeten ze toestemming vragen aan de gemeente. De gemeente kan dan bepalen of dit verantwoord is. Ook zou ik voor senioren woningdelen willen toestaan. Nu mag dat nog niet want dan wordt de oudere gekort op zijn AOW. Echter, deze bewonersgroep moet langer op zich zelf blijven wonen en door samen te wonen, kunnen ze ook voor elkaar zorgen. Èn ze houden maar 1 woning bezet i.p.v. 2 zoals onder de huidige omstandigheden het geval is.