Diplomatenclausule

Diplomatenclausule

Diplomatenclausule

Als je een woning voor bepaalde tijd wilt verhuren, kan dit onder strikte voorwaarden zoals beschreven in art. 7:274 lid 1b en 2 BW, de z.g. Diplomatenclausule. Het verschil met een standaard huurovereenkomst waarin een huurder huurbescherming heeft (de huurder hoeft dan de woning niet te verlaten als hij dit niet wil), wordt vooral duidelijk aan het eind van de huurperiode als de verhuurder wil terug keren in zijn woning. De term diplomatenclausule is eigenlijk misleidend, want een diplomaat gaat vaak van de ene post naar de andere, terwijl één van de voorwaarden van deze clausule nu juist is, dat je weer terugkeert in je woning.

Het recht op huurbescherming wordt door rechters streng bewaakt, maar bij een huurovereenkomst op grond van art. 7:274 lid 1b en 2 BW kan een verhuurder de huur opzeggen, maar, zoals al gezegd, onder strikte voorwaarden:

  • de verhuurder woonde eerst zelf in de woning of de verhuurder heeft een nieuwbouw woning gekocht;
  • de verhuurder keert na afloop van de verhuur weer in de woning terug;
  • het is de huurder duidelijk dat het om tijdelijke verhuur gaat. Omschrijf in de huurovereenkomst duidelijk dat het een huurovereenkomst betreft op basis van art. 7:274 lid 1b en 2 BW;
  • de woning moet aan het eind van de verhuur door huurder ontruimd worden en schoon en leeg worden opgeleverd.

Beschrijf ook precies wanneer de huurperiode ingaat en wanneer deze eindigt. Deze huurovereenkomst moet, met in achtneming van de opzegtermijn, worden opgezegd door de verhuurder bij het bereiken van de einddatum, anders wordt het een  overeenkomst van onbepaalde tijd. De opzegtermijn voor verhuurders is 3 maanden, plus 1 maand extra voor elk jaar dat de overeenkomst duurt, met een maximum van 6 maanden. Vraag de huurder om binnen 6 weken schriftelijk te reageren bij een opzegging. Ook bij deze overeenkomst geldt dat je aan de huurder moet melden dat hij binnen 6 maanden na aanvang van de huur de hoogte van die huur kan laten toetsen bij de Huurcommissie.

Verhuur met een diplomatenclausule is slechts éénmalig, vanwege de strikte voorwaarde dat de verhuurder er moet hebben gewoond en er weer terug keert. Het is dus van belang om de duur goed te kiezen, want als verhuurder zit je er niet op te wachten dat je huurder niet de hele periode kan huren en jij zonder huurder zit. Ook een huurder wil nog wel eens een diplomatenclausule wensen, want als hij ergens anders moet gaan werken, wil hij deze overeenkomst opzeggen. Als verhuurder heb je dan ook geen mogelijkheid om tijdelijk een andere huurder te zoeken.

 

Huisbewaring

Indien de verhuurder zelf een huurder is, moet er toestemming gevraagd worden aan de eigenaar van de woning. Verhuur op basis van art. 7:274 lid 1b en 2 BW is ook mogelijk voor woningen in de sociale sector, dit wordt dan huisbewaring genoemd. De gemeente Amsterdam schrijft de volgende voorwaarden voor huisbewaring voor:

Huisbewaring vraagt u voor minimaal drie maanden aan. Voor een kortere periode is huisbewaring niet mogelijk.

Huisbewaring mag maar een beperkte tijd duren:

  • Algemene huisbewaring: minimaal drie maanden, maximaal twee jaar.
  • Bij remigratie: minimaal drie maanden en maximaal één jaar huisbewaring.
  • Bij proef-samenwonen: minimaal drie maanden, maximaal één jaar huisbewaring.

Na afloop van de huisbewaring gaat u de woning zelf weer gebruiken.

Geen maximum aan aantal keer huisbewaring
Er is geen maximum aan het aantal keer dat u huisbewaring kunt aanvragen. U moet wel altijd éérst weer zelf in het huis gaan wonen voordat u een nieuwe aanvraag kunt indienen. Als u er weer zelf woont dan kunt u direct weer een nieuwe aanvraag doen.

 

Wilt u een huurovereenkomst laten opstellen door DOE HET ZELF verhuren, ga dan naar Diensten / Huurovereenkomst. Huisbewaring wordt full service verzorgd door marianrudolphus.nl