Tag Archives: WOZ waarde

WOZ en Energielabel bepalen hoogte huur

(in dien er sprake is van punten totaal volgens de WWS van minder dan 145 punten =  sociale huur)

De NOS bericht over de stijging van het aantal bezwaren tegen de hoogte van de WOZ waarde van een woning met 20%. De WOZ waarde vormt de basis voor diverse belastingen op een woning zoals de OZB, de eigenwoningforfait en ook de heffingen van de Waterschappen zijn gebaseerd op de WOZ waarde en dus heeft een woning eigenaar belang bij een zo laag mogelijke WOZ waarde van zijn woning.

Maar als verhuurder van een woning heeft  een eigenaar juist belang bij een hogere WOZ waarde, want samen met de EnergieIndex wordt de hoogte van de huur voor een belangrijk deel bepaald door WOZ en EI.

De Rijksoverheid heeft per 1 juli 2017 nieuwe waardes voor de berekening vast gesteld:

Rekenvoorbeeld punten van een  appartement:

Stel: de WOZ-waarde van uw huurwoning is € 157.000 en de oppervlakte van uw woning is 70 m2 en een energielabel B (EI 1.21 – 1.4).

Je berekent de punten bij je WOZ-waarde in 3 stappen:

Berekening  Punten
€ 157.000 / € 8.259  = 19,01
€ 157.000 / 70 / € 127  = 17,66

Totaal: 36,67 punten
Na afronding: 37 punten

En de punten van de EI / Label zijn:

Appartement = meergezinswoning = 28 punten

Totaal aantal punten voor deze woning vanwege WOZ waarde en EI: 65 punten

Het puntenaantal voor 70m2 (1 punt per m2) zal ook nog ongeveer 65 punten opleveren (hal en trap e.d. tellen niet mee), dus dan heeft dit appartement al 130 punten en heb je nog maar 15 extra punten nodig voor een geliberaliseerde huur.

Huurder

Het spreekt voor zich dat een huurder juist belang heeft bij een lagere WOZ waarde en ook een huurder kan bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ waarde. Een huurder kan tot 6 maanden na aanvang van de huur een aanvangshuurtoetsing aanvragen bij de Huurcommissie. Een rapporteur maakt dan een puntentelling van de woning met WOZ waarde en EI. Komt het aantal punten boven de 145 uit, dan kan de Huurcommissie geen uitspraak doen over de hoogte van de huur. Is het puntenaantal 144 of minder, dan bepaalt het aantal punten de maximale hoogte van de huur.

Alle huurders ontvangen WOZ-waarde woning

Alle huurders zullen voor 1 april a.s. de WOZ waarde van hun huurwoning samen met de aanslagbiljet afvalstoffenheffing ontvangen, maar waarom ontvangen zij dit eigenlijk?

Per 1/10 2015 is het woningwaarderingsstelsel (WWS) zodanig gewijzigd dat de WOZ waarde een hele belangrijke rol speelt in de hoogte van de huur van een (sociale) huurwoning, namelijk voor minstens 25% van de punten die een woning scoort (lees de blog Nieuwe Huurprijsbepaling van 2/9/2015). Iedere huurder ontvangt dit bericht, omdat de overheid niet weet of een woning in de sociale-, dan wel in de geliberaliseerde sector valt. Een huurder krijgt dus een belangrijk instrument in handen om te kijken of de huur wel correct is. Met deze handige online check van de Huurcommissie kun je bepalen hoeveel punten jouw woning scoort en wat de bijbehorende huur zou moeten zijn.

Nieuwe huurders behoren van een verhuurmakelaar/verhuurder de informatie te krijgen dat zij na aanvang van de huur binnen 6 maanden de hoogte van die huur door de Huurcommissie kunnen laten beoordelen. Dit geldt echter niet voor huren van een woonboot, een bedrijfsruimte of een recreatiewoning.

Voor eigenaren en verhuurbemiddelaars is het van belang te weten of een woning wel de vereiste 141 punten en dat dus zelf bepaald mag worden hoe hoog de huur is. De woning wordt opgemeten en allerlei componenten worden mee gerekend, maar het bepalen van de totale hoeveelheid punten is toch meer dan alle m2 bij elkaar optellen, omdat er een uitgebreide handleiding is die precies beschrijft aan wat een vertrek is of wat een overige ruimte, hoeveel m2 tegelwerk normaal is en wat extra. Bent u er niet zeker van of je woning de benodigde punten heeft, laat deze woning dan opmeten door een expert. Kijk voor tarieven op marianrudolphus.nl.