Tag Archives: overheid

WOZ en Energielabel bepalen hoogte huur

(in dien er sprake is van punten totaal volgens de WWS van minder dan 145 punten =  sociale huur)

De NOS bericht over de stijging van het aantal bezwaren tegen de hoogte van de WOZ waarde van een woning met 20%. De WOZ waarde vormt de basis voor diverse belastingen op een woning zoals de OZB, de eigenwoningforfait en ook de heffingen van de Waterschappen zijn gebaseerd op de WOZ waarde en dus heeft een woning eigenaar belang bij een zo laag mogelijke WOZ waarde van zijn woning.

Maar als verhuurder van een woning heeft  een eigenaar juist belang bij een hogere WOZ waarde, want samen met de EnergieIndex wordt de hoogte van de huur voor een belangrijk deel bepaald door WOZ en EI.

De Rijksoverheid heeft per 1 juli 2017 nieuwe waardes voor de berekening vast gesteld:

Rekenvoorbeeld punten van een  appartement:

Stel: de WOZ-waarde van uw huurwoning is € 157.000 en de oppervlakte van uw woning is 70 m2 en een energielabel B (EI 1.21 – 1.4).

Je berekent de punten bij je WOZ-waarde in 3 stappen:

Berekening  Punten
€ 157.000 / € 8.259  = 19,01
€ 157.000 / 70 / € 127  = 17,66

Totaal: 36,67 punten
Na afronding: 37 punten

En de punten van de EI / Label zijn:

Appartement = meergezinswoning = 28 punten

Totaal aantal punten voor deze woning vanwege WOZ waarde en EI: 65 punten

Het puntenaantal voor 70m2 (1 punt per m2) zal ook nog ongeveer 65 punten opleveren (hal en trap e.d. tellen niet mee), dus dan heeft dit appartement al 130 punten en heb je nog maar 15 extra punten nodig voor een geliberaliseerde huur.

Huurder

Het spreekt voor zich dat een huurder juist belang heeft bij een lagere WOZ waarde en ook een huurder kan bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ waarde. Een huurder kan tot 6 maanden na aanvang van de huur een aanvangshuurtoetsing aanvragen bij de Huurcommissie. Een rapporteur maakt dan een puntentelling van de woning met WOZ waarde en EI. Komt het aantal punten boven de 145 uit, dan kan de Huurcommissie geen uitspraak doen over de hoogte van de huur. Is het puntenaantal 144 of minder, dan bepaalt het aantal punten de maximale hoogte van de huur.

Energielabel VERPLICHT bij woningverhuren

Als je je huis wilt verhuren of verkopen, dan ben je verplicht een energielabel te overleggen*, dus de woning moet al in het systeem staan voor de overdracht. De boete  is maximaal €405,-. Een label loopt van A tot en met G.

* geldt niet voor monumenten

warmteverlies bij een doorsnee niet geïsoleerde woning

 

De overheid wil met dit label huiseigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen, Dit scheelt ook in de kosten voor gas voor de bewoner, want hoe hoger het label, hoe zuiniger de woning is. Voor woningen in de sociale huursector heeft het energielabel grote invloed op het puntentotaal (WWS) van een woning en dus op de maximale huurprijs.

 

In 2015 zijn voorlopige labels afgegeven, die waren gebaseerd op o.m. het bouwjaar.

gem EI

Een voorlopige label moet definitief gemaakt worden via een erkend bureau, maar dit kost enkele tientjes. Heb je energiebesparende maatregels genomen of ben je dit van plan, dan kun je een beter label verkrijgen. Laat dit door een erkende deskundige doen.

Welke stappen kun je nemen om een hoger label te verkrijgen?

EI infograph

 

Wil je weten of jouw woning een label heeft, kijk dan op zoek uw energielabel.

(bron: de Overheid)