Tag Archives: huurovereenkomst

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd – voorwaarden

Per 1 juli 2016 kan een verhuurder een huurovereenkomst voor bepaalde tijd afsluiten met zijn huurder.

Alleen als een huurovereenkomst aan de specifieke voorwaarden voldoet, is het een ‘Huurovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege eindigt’, anders is er sprake van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en dat wil je als verhuurder nu net niet. Wat zijn de voorwaarden voor deze huurovereenkomst?

Voorwaarden
 1. Deze huurovereenkomst heeft een maximale duur van 2 jaar voor zelfstandige woonruimte en 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte;
 2. De huurder heeft geen huurbescherming, wel huurprijsbescherming*. De huurder kan de huurprijs tot na 6 maanden na beeïndiging van de huurovereenkomst laten toetsen bij de Huurcommissie;
 3. De huurovereenkomst hoeft niet te worden opgezegd, maar eindigt van rechtswege. De verhuurder moet wel de huurder – binnen 3 tot 1 maand voor het einde van de huurovereenkomst – melden dat de huurovereenkomst gaat eindigen;
 4. Verhuurder kan de huurovereenkomst niet tussentijds opzeggen, de huurder kan dit – met in achtneming van 1 betalingstermijn – wel.
Valkuilen
 • Een huurovereenkomst legt vast wat verhuurder en huurder zijn overeengekomen en bij een toetsing bij de Huurcommissie of door een rechter, zullen zij niet alleen taalkundig kijken, maar zij kijken ook naar de voorwaarden die zijn opgenomen in deze overeenkomst. Het is daarom belangrijk om goed vast te leggen dat het hier gaat om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd die vanwege rechtswege eindigt:

OVERWEGENDE DAT:

Partijen onderkennen dat dit een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is als bedoeld in artikel 7: 271 lid 1 tweede volzin jo. artikel 228 lid 1 BW en dat de huurovereenkomst derhalve van rechtswege eindigt op de overeengekomen einddatum, zonder dat opzegging van de huurovereenkomst is vereist en zonder dat huurder enige vorm van huurbeschermving heeft.

 • Verder is het van belang om alle voorwaarden te respecteren. Vaak willen verhuurders het eerste jaar niet verrast kunnen worden door een vertrekkende huurder en leggen daarom vast dat de huurovereenkomst voor 1 jaar niet kan worden opgezegd door partijen. Echter deze clausule is in strijd met de voorwaarden voor een Huurovereenkomst voor bepaalde tijd.
 • Laat verhuurder de termijn van de huurovereenkomst verlopen of vergeet verhuurder de huurder schriftelijk te informeren, dan loopt de huurovereenkomst door voor onbepaalde tijd en heeft huurder volledige huurbescherming. De verhuurder kan dan alleen nog opzeggen met toestemming van de huurder of door tussenkomst van de rechter.
 • Als deze huurovereenkomst voor maximaal zes maanden is gesloten en door partijen wordt verlengd (tot maximaal een periode van twee jaar of vijf jaar bij onzelfstandige woonruimte), dan wordt deze overeenkomst ook een van onbepaalde tijd. Je mag dus niet verlengen met dezelfde huurderDe huurovereenkomst was aangegaan voor een bepaalde, maar kortere periode dan de maximale 2 jaar, maar is wel eindig na die afgesproken periode.
 • Woningcorporaties zijn uitgesloten voor deze huurovereenkomst voor bepaalde tijd.

*

 • Huurbescherming betekent dat de verhuurder niet zomaar de huur op kan zeggen.
 • Huurprijsbescherming wil zeggen dat de huurprijs afhankelijk is van het aantal punten dat een woning scoort via het puntenstelsel van de WWS. Per 1 juli 2018 is de liberalisatiegrens 143 punten geworden, dat is de grens waarboven de huurprijsbescherming niet van toepassing is.

Je huis verhuren zonder problemen

Je wilt je huis verhuren omdat je

 • een huis hebt gekocht en het oude nog niet verkocht hebt
 • je een huis hebt gekocht als belegging
 • je een wereldreis gaat maken
 • voor werk / studie naar het buitenland gaat
 • je langdurig verpleegd moet worden
 • detentie voor langere tijd
 • voor proef remigreert
 • gaat (proef)samenwonen

en je wilt later weer terug naar je fijne huis. Je kunt dit huis laten verhuren door een full service makelaar. De kosten voor verhuur zijn echter bij veel makelaars vrij hoog, namelijk 1 maand huur + 21% BTW. Je kunt je woning zelf verhuren, maar hoe voorkom je dan je je huurder er niet meer uit krijgt of een verkeerde huurovereenkomst gebruikt?

Met een advies vooraf krijg je de informatie over dit verhuur-proces. Of wil je meer informatie over woningdelen, een second opinion over een reeds verhuurde woning, of alleen over een huurovereenkomst?

Bij Marian Rudolphus kun je terecht voor:

 • Verhuur advies inclusief brochure Aandachtspunten verhuur
 • Second opinion
 • Full service verhuur
 • Aan-huur
 • Zelf verhuren met begeleiding
 • Beheer
 • Huisbewaring voor sociale woning
 • Opstellen huurovereenkomst
 • Screening
 • Credit check
 • Aanvragen utilities
 • Afrekenen utilities

Tarieven

Woningdelen met ‘Friends’contract

In Amsterdam en Utrecht zijn de huren van woningen zo hoog dat starters alleen maar betaalbaar kunnen wonen door woningdelen. Corporaties bieden nu aan dat deze huurders via de zo genaamde ‘Friends’ contracten kunnen huren. Maar de gemeente stelt wel eisen aan deze vorm van verhuur, dus waar aan moeten het huis en de huurders voldoen?

 • woning moet in de vrije sector worden verhuurd (huur > €710,68);
 • elke bewoner heeft een eigen kamer van minstens 15m2;
 • er is een gemeenschappelijke ruimte van minstens 15m2;
 • er mag geen geluidsoverlast zijn;
 • bij bewoning door meer dan 5 personen, moeten specifieke brandveiligheidsmaatregelen worden genomen;
 • een woongroep moet zich aanmelden bij de gemeente;
 • alle huurders staan op de huurovereenkomst als gelijkwaardige huurders, dus geen onderhuur;
 • coöptatie: bij vertrek van een huurder, bepalen de achtergebleven huurders wie de nieuwe medehuurder wordt;
 • huur wordt betaald van een gemeenschappelijke rekening.