Tag Archives: huurbescherming

Je huis Tijdelijk Verhuren

Als je je woning wilt verhuren heeft je huurder huurbescherming, dit is geregeld in boek 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 232 tot en met 282). Er zijn echter een paar uitzonderingen waarbij de huurder minder of geen huurbescherming heeft en je een tijdelijk huurcontract kunt afsluiten.

Een huurder heeft geen huurbescherming indien je verhuurt met:

 • De Leegstandswet
 • Tussenhuur-beding
 • Naar zijn aard van korte duur
 • Hospita-contract
 • Campuscontract
 • Antikraak
 • Short stay (Amsterdam)

Je moet echter wel aan de speciale voorwaarden die voor deze uitzonderingen gelden, voldoen:

 

Leegstandswet

Verhuur op basis van de Leegstandswet geldt voor een koopwoning en er kan maximaal vijf jaar worden verhuurd. Je hebt toestemming nodig van je hypotheekverstrekker en je moet een vergunning aanvragen bij de gemeente. De kosten van zo’n vergunning verschillen per gemeente.

 

Tussenhuur-beding

Dit beding geldt voor koop-en huurwoningen en is geregeld in art 7:274 lid 2 BW en is breder bekend als de diplomaten-clausule. Ook de (onder)verhuur van een sociale huurwoning is op dit artikel gebaseerd en wordt dan huisbewaring genoemd (Huisbewaring voorwaarden). Voorwaarden voor verhuur met een tussenbeding zijn:

 • toestemming van de hypotheekverstrekker/verhuurder;
 • voorwaarde hierbij is dat de verhuurder zelf de vorige bewoner van de woning was en na afloop van de tijdelijke huurperiode er ook weer zelf in gaat wonen (art. 7:274 lid 2b BW). De huurder dient aan het eind van de huurperiode de woning te verlaten, ook al keert de hoofdhuurder niet terug (huisbewaring).

 

Naar zijn Aard van Korte Duur

Bij een huurovereenkomst  Naar zijn Aard van Korte Duur is het voor huurder en verhuurder volstrekt duidelijk dat het gaat om een verhuur voor korte duur, bijvoorbeeld omdat het een vakantiewoning betreft, of een wisselingwoning bij renovatie. De tekst van artikel 7:232 lid 2 BW is: “Deze afdeling is niet van toepassing op huur welke een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts van korte duur is.”

 

Hospita-contract

Bij een hospita-contract is de huurbescherming gedurende de eerste 9 maanden opgeschort. Zo’n contract kan alleen worden aangegaan indien het een onzelfstandige woning betreft waar de verhuurder zelf ook woont. Deze overeenkomst is om de verhuurder de mogelijkheid te geven de verhuur te beëindigen als met die huurder niet door een deur kan. Hij kan de overeenkomst zonder opgaaf van reden opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 3 maanden en wel binnen 9 maanden. Na 9 maanden wordt de huurovereenkomst er een van onbepaalde tijd (artikel 7:232, lid 3).

Campuscontract
 Dit is een huurovereenkomst voor huisvesting die expliciet bestemd is voor studenten. Voorwaarde is dat de huurder een inschrijving bij een onderwijsinstelling kan overleggen en na beëindiging van de studie dient hij binnen 6 maanden te vertrekken, waarna deze huisvesting weer aan een student ter beschikking wordt gesteld (art. 7:274 lid 2b BW).
Antikraak
 Eigenaren kunnen leegstaande panden (kantoor, woning, bedrijfsruimte) geheel of voor een deel tijdelijk in gebruik geven om te voorkomen dat de panden gekraakt worden. Hiervoor sluit je een gebruikscontract af, dus geen huurovereenkomst.
Short Stay
Short stay is verhuur van een woning waar je zelf niet in woont, vanaf zeven nachten tot maximaal zes maanden. Dit is alleen mogelijk voor woningen met een kale huurprijs van meer dan € 710,68 per maand (per 1 januari 2016). Sinds 14 januari 2014 verleent de gemeente geen vergunningen meer voor shortstay. Vergunningen die al verleend zijn, zijn tien jaar geldig.

 

Een tijdelijke huurovereenkomst moet altijd worden opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, anders wordt het een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd!!

 

Huisbewaring

huisbewaringUw sociale huurwoning tijdelijk verhuren? Dat kan! U heeft een woning met een huur tot €710,68 (per 1 januari 2015) en u moet een tijdje elders wonen, maar u wilt u huidige woning (voorlopig) niet kwijt, denk dan eens aan HUISBEWARING!

Huisbewaring houdt in dat een woningbouwvereniging zijn huidige huurder toestemming geeft om de woning voor bepaalde tijd onder te verhuren voor een periode van 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met nog een jaar (dit in overleg), waarna deze huurder weer terugkeert in zijn woning. Een huisbewaarder heeft geen huurbescherming.

Deze omstandigheden kunnen zijn:

 • werk of studie
 • een reis
 • verpleging of verzorging elders
 • detentie (gevangenisstraf)
 • (proef)samenwonen
 • (proef)remigratie

De huisbewaringsperiode eindigt op de datum zoals door de verhuurder is goedgekeurd en de huisbewaarder dient de woning dan te verlaten.

Mail voor meer informatie naar info@marianrudolphus.nl