Tag Archives: Airbnb

2018 Verkiezingen Amsterdam

21 Maart gaan we weer naar de stembus, ditmaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. In elke gemeente spelen lokale issues een rol, maar voor de Randstad en m.n Amsterdam en Utrecht is wonen een belangrijk thema. De partijen zijn het er over eens dat er veel gebouwd moet worden, het verschil zit hem in voor welke klasse er gebouwd moet worden en in welke verhouding. Onderstaand schema geeft snel weer hoe partijen hier in staan.

 

Alle partijen hebben mooie plannen, maar het wonen in Amsterdam moet wel betaalbaar blijven, anders blijft het bij plannen. Bij woningbouw is de bouwer verplicht een percentage sociale woningen te bouwen, de woningen worden in feite gefinancieerd door de duurdere woningen. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te realiseren, dat deze woningen hierdoor heel te duur worden. Deze plannen zijn dus niet haalbaar. Ook de gemeente moet iets aan de hoge grondprijs doen, om woningen betaalbaar te houden

Wat vinden al die partijen belangrijk op het gebied van wonen?

Verkiezingsprogramma partijen voor de gemeenteraad van Amsterdam, samenvatting:

D66

PvdA

VVD

SP

Groen Links

PvdD

CDA

PvdO/FvD/DENK/BIJ1/Piratenpartij

Mijn ADVIES:

Het lijkt mij zinvol om de liberalisatiegrens te verhogen naar bijvoorbeeld €998, maar dit is iets voor de landelijke politiek. De nieuw te bouwen middenhuurwoningen vallen dan onder de huurprijs bescherming (en dus de WWS) en hierdoor kan de huurprijs beter gehandhaafd worden als middenhuur. Bijkomend voordeel is dat huurders dan met hun klachten en voor afrekening van de servicekosten terecht bij de Huurcommissie i.p.v. voor veel geld naar de rechter te stappen.

Ook ben ik voorstander om het woningdelen toe te staan, ik pleit voor de Rotterdamse versie waar 3 personen mogen samenwonen en als een 4e er bij wil, moeten ze toestemming vragen aan de gemeente. De gemeente kan dan bepalen of dit verantwoord is. Ook zou ik voor senioren woningdelen willen toestaan. Nu mag dat nog niet want dan wordt de oudere gekort op zijn AOW. Echter, deze bewonersgroep moet langer op zich zelf blijven wonen en door samen te wonen, kunnen ze ook voor elkaar zorgen. Èn ze houden maar 1 woning bezet i.p.v. 2 zoals onder de huidige omstandigheden het geval is.

Amsterdam: meldplicht Airbnb verhuur

Je woning tijdelijk onderverhuren via Airbnb past helemaal in het plaatje van de deeleconomie, maar helaas zijn er altijd lieden die misbruik maken van dit mooie initiatief.

Amsterdam worstelt hier niet mee vanwege jou omdat jij je netjes aan de regels houdt (< 60 dagen, max 4 personen), maar met lieden die zich niet aan de regels houden. Uit onderzoek is gebleken dat 35% van de aanbieders meerdere huizen bezitten en het hele jaar door verhuren. Ze maken 6 accounts aan bij Airbnb en verhuren ook via Wimdu en Booking.com. Ze houden zich niet aan de regels voor hotels en ook niet aan de regels voor shortstay of van particulier vakantieverhuur. Ze veroorzaken zo niet alleen overlast maar ook de (brand)veiligheid is in het geding.

NRC: hoe Amsterdam worstelt met Airbnb

Airbnb zou meer moeten doen aan die klachten, want overlast en andere klachten van zowel huurders als verhuurders worden niet serieus genomen. Bijvoorbeeld de toeristen die na klachten van de buurt door handhaving op straat worden gezet, zullen niet snel weer huren via Airbnb. En er staan huizen op de site van Airbnb zonder dat de eigenaar het weet, of huizen die leeggeroorfd worden, dit zijn horror stories die plaatsvinden.  Steeds meer burgers gaan eisen dat de gemeente de overlast aanpakt en als die overlast door Airbnb niet serieus wordt genomen, zal de gemeente Airbnb steeds meer aan banden proberen te leggen. En de nette verhuurder is daar het slachtoffer van.

Meer weten?

Tegenlicht Slapend rijk

5 worst Airbnb horror stories

Recordboete voor Airbnb verhuurder

Grappig: James Cordon vraagt zich ook af waarom Airbnb zo populair is.

Jouw kamer onderverhuren via Airbnb?

De Amsterdamse woningstichting de Key wilde een proef voor huurders om te kunnen onderverhuren via Airbnb. De proef zou starten met studentenkamers, want die zijn goed in de gaten te houden. Weerstand van de politiek heeft ervoor gezorgd dat De Key deze proef plan heeft gestaakt. De politiek wil niet dat huurders geld verdienen met woningen die gesubsidieerd worden.

Er zijn veel goede redenen te bedenken om studentenkamers wel onder te verhuren tijdens de vakantie. Studenten moeten heel veel geld lenen om hun studie te kunnen betalen en hebben vaak geen tijd voor een bijbaan, want de druk om snel af te studeren is groot.

Als studenten mogen onderverhuren zullen ze de kamer ook toonbaar moeten maken wat het onderhoud weer ten goede komt. 
Een studentenkamer zal in de meeste gevallen weer door een andere student worden gehuurd, waardoor je meer horizontale kennis verbreding krijgt en het begrip voor andere culturen zal worden vergroot.

Kortom studenten tijdelijk laten onderverhuren verdient een kans!!

Amsterdamse huurder op straat na onderverhuur via Airbnb

Een huurder van een woning in Amsterdam staat op straat omdat hij zijn huis heeft onderverhuurd via Airbnb. Ook moet hij een boete van 7500 euro betalen en de door Rappange Makelaardij gemaakte onderzoekskosten van 10.000 euro. Dat heeft de kantonrechter bepaald.

Lees meer in het Parool.

De regels:

Uitsluitend verhuur door hoofdbewoner

Alleen als u hoofdbewoner van een woning bent en zo staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie, mag u de woning verhuren.

Uitsluitend incidentele verhuur
Uw woning een paar keer per jaar verhuren als u bijvoorbeeld zelf op vakantie bent is heel wat anders dan het bedrijfsmatig structureel verhuren van uw woning. Dat is niet toegestaan. Als u uw woning in totaal meer dan twee maanden per jaar verhuurt, is dat voor de gemeente aanleiding om te onderzoeken of u bedrijfsmatig verhuurt.
Alleen als Bed and Breakfast (B&B) heeft u de mogelijkheid om een gedeelte van uw woning bedrijfsmatig te verhuren. Voor B&B gelden andere regels, zie: Bed and Breakfast.

Toeristenbelasting betalen
Over de inkomsten uit vakantieverhuur moet u net als andere aanbieders van logies toeristenbelasting betalen. Kijk voor meer informatie over toeristenbelasting en het aanmeldingsformulier bij: Toeristenbelasting. Verder moet u uw inkomsten van vakantieverhuur ook opgeven bij de landelijke Belastingdienst.

Toestemming van VvE of verhuurder
Vakantieverhuur kan in principe alleen als u eigenaar bent van de woning. Voor woningeigenaren die in een Vereniging van Eigenaren (VvE) zitten, is het raadzaam om vooraf toestemming te vragen aan de VvE. De VvE kan deze manier van verhuur in de splitsingsakte hebben verboden. Het is zinvol om vooraf afspraken over vakantieverhuur te maken om conflicten te voorkomen.

Let op! Als huurder is het vrijwel altijd op grond van de huurovereenkomst verboden om uw woning zonder toestemming van de eigenaar aan anderen te verhuren. Ook als u dit incidenteel doet! Corporaties staan vakantieverhuur niet toe. De gemeente werkt bij de handhaving nauw samen met de corporaties. U loopt het risico uw woning te verliezen.

Een brandveilige woning
Uw woning moet in het belang van uw gasten en uw buren aan de noodzakelijke brandveiligheidseisen voldoen. Meer informatie over het nemen van brandveiligheidsmaatregelen vindt u op de website van de brandweer.

Maximaal 4 personen
U mag uw woning aan niet meer dan vier personen tegelijkertijd verhuren.

Geen overlast
De gasten die in uw woning verblijven, mogen geen overlast veroorzaken voor omwonenden. Als hoofdbewoner van de woning bent u verantwoordelijk voor het gedrag van uw gasten. Het is verstandig om van te voren duidelijke afspraken te maken om overlast voor uw buren te voorkomen. Dit geldt ook voor het buitenzetten van afval. Licht de buren vooraf in zodat ze niet worden verrast. Laat voor de zekerheid een telefoonnummer achter zodat u, of iemand die namens u optreedt, kan ingrijpen.

Overlast?

Ervaart u af en toe overlast van toeristen die verblijven in een woning bij u in de buurt? Dat kan gebeuren. Ga hierover in gesprek met uw buurman of buurvrouw als deze weer terug is. Uw buurman/buurvrouw is dan op de hoogte van de situatie en kan hier in het vervolg rekening mee houden.

Overlast melden

Komt u er samen met uw buren niet uit en blijft u overlast ervaren van de toeristen? Meld dit dan via onderstaand formulier. Dit is in het belang van iedereen in de stad. Wat kunt u bijvoorbeeld melden?

  • (geluids)overlast
  • overlast door drank- en drugsgebruik
  • rondslingerend afval
  • gevaarlijke situaties