Geliberaliseerde huurgrens 2015

* De liberalisatiegrens per 1 januari 2015 is € 710,48
* De liberalisatiegrens wordt per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren
* Bij kamers is nooit sprake van huurliberalisatie