Nieuwe opiumwet maakt van verhuurders criminelen

Op 1 maart 2015 is de wijziging van de Opiumwet in werking getreden. Het besluit hiervan is 4 december 2014 vastgesteld. Deze wet is bedoeld om de strafbaarheid van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt zwaarder te straffen.

De gevolgen van deze wet hebben grote gevolgen voor eigenaren van vastgoed. Een verhuurder dient te voldoen aan zijn zorgplicht. Doet hij dat niet dan kan hij worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie (artikel 11a).

Dit betekent dat u als verhuurder bij een constatering van een hennepkwekerij in uw pand als verdachte aangemerkt zal worden. U bent dan schuldig totdat u uw onschuld bewijst.

Meldpunt Verdacht is HET platform waarmee u uw controles ten aanzien van uw vastgoed registreert. Door het registreren van uw controles kunt u juridisch voldoen aan uw zorgplicht en uw onschuld bewijzen.

https://www.meldpuntverdacht.nl/

JURIDISCHE GEVOLGEN

De juridische gevolgen voor eigenaren van vastgoed is vanaf 1 maart 2015 volledig veranderd. U bent als verhuurder mede aansprakelijk aan illegale hennepteelt doordat u heeft verhuurd. Dit betekent dat de verhuurder strafrechtelijk vervolgt kan worden als hij niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Juridisch betekend dit, dat u in de ketenaansprakelijkheid dan mede kan worden veroordeeld in een geldelijke boete en bij herhaald aantreffen van een hennepplantage zelfs voor een zwaardere straf veroordeeld kan worden. Tevens kan de overheid dan overgaan tot het voor langere periode sluiten van het pand of de vergunning tot verhuur intrekken.

ZORGPLICHT VERHUURDER

De overheid wil dat iedere verhuurder/beheerder een goede screening uitvoert op de toekomstige huurder maar ook dat er toezicht is op het verhuurde vastgoed door middel van visuele inspecties, het liefst ook in het gehuurde. Dit zal ook contractueel met de huurder moeten worden vastgelegd. Bij geen toezicht zal, volgens de nieuwe Opiumwet de verhuurder del uitmaken van het netwerk die hennepteelt mogelijk maakt.

Het is dus van het grootste belang dat AANTOONBAAR inspecties op het verhuurde plaatsvinden. Meldpunt Verdacht is bij uitstek de onafhankelijke instantie om de inspecties vast te leggen waardoor u achteraf kan aantonen dat er toezicht op het verhuurde gehouden is.

PREVENTIE

Voorkomen is beter dan genezen. Als eigenaar kunt u maatregelen treffen om te voldoen aan uw zorgplicht. Door periodiek te controle uit te voeren op uw verhuurde vastgoed voldoet u aan de zorgplicht als verhuurder. Meldpunt Verdacht is het platform om de controle die u uitvoert te registreren.

Nadat u een pand heeft bezocht logt u in bij Meldpunt Verdacht en geeft u per pand aan wanneer en wat er is geconstateerd. Het platform is niet te manipuleren achteraf, zodat u bewijs heeft bij eventuele problemen in uw pand. U kunt ten allen tijde een overzicht uitprinten van al uw meldingen. Meldpunt Verdacht is gratis in gebruik. Heeft u een vermoeden van een verdachte situatie dan kunt u ons inschakelen om melding te laten doen bij de juiste instantie. Wij nemen contact met u op om de verdachte situatie te bespreken.

OVER MELDPUNT VERDACHT

Meldpunt Verdacht is onderdeel van Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt (SBWH). Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt gespecialiseerd in het civiel rechtelijk bijstaan van eigenaren die te maken krijgen met die huurders die zich schuldig maken aan woonfraude, illegale hennepteelt en illegale drugslaboratoria.

Sinds de zomer van 2014 werken de stichtingen Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt en Stichting Slachtoffer Hennepteelt samen om eigenaren civiel rechtelijk bij te staan met de gevolgen van illegale hennepteelt. Na een evaluatie tussen beide partijen kwam naar voren dat er behoefte is aan een platform waarop eigenaren van vastgoed hun acties ten aanzien van de controle vastgoed ONAFHANKELIJK te kunnen registreren.

Meldpunt Verdacht is een onafhankelijk platform waarop u al de controles op de huurder noteert en bewaard. U kunt ten allen tijde uw meldingen per pand uitprinten en overleggen aan instanties. Het is NIET mogelijk om meldingen achteraf te wijzigen, waarmee u voldoet aan de eisen van de rechtelijke macht met betrekking tot het voldoen aan de zorgplicht als eigenaar.