Woningdelen in Amsterdam: NEW RULES

Woningdelen in Amsterdam: NEW RULES

In Amsterdam is woningdelen is een goede manier om als starter op de arbeidsmarkt een betaalbare woning te vinden, maar per 1 januari zijn de regels veranderd. Men noemt dit kamergewijze verhuur als meer dan 2 mensen een woning willen delen. Er is sprake van kamergewijze verhuur als een woning door meer dan 2 mensen wordt bewoond en voor deze vorm moet nu een vergunning worden aangevraagd bij  de gemeente, want de woonruimte moet worden omgezet van een zelfstandige woonruimte naar een ONzelfstandige woonruimte. Dit is ter bescherming van de woningvoorraad.

huisbewaring

 

 

 

 

 

 

 

Heb je een hospita en verhuurt deze meerdere kamers, dan hoeft er geen vergunning aangevraagd te worden, want hier is sprake van inwoning bij een hoofdbewoner.

 

Voorwaarden voor het aanvragen van een Vergunning:

1. Omzetten naar 3 of 4 onzelfstandige woonruimten

  • De woning beschikt over een gemeenschappelijke verblijfsruimte van tenminste 11m2 met een minimale breedte van 3m (Bouwbesluit Art 4.3, vierde lid).
  • Er wordt voldaan aan de gestelde eisen ten aanzien van geluidsisolatie.

2. Omzetten naar 5 of meer onzelfstandige woningen

  • De woning beschikt over een gemeenschappelijke verblijfsruimte van tenminste 11 m2 met een minimale breedte van 3m (Bouwbesluit Art 4.3, vierde lid).
  • Er wordt voldaan aan de gestelde eisen ten aanzien van geluidsisolatie.
  • Beheer en verhuur van de kamers door een verhuurbedrijf
  • Van een heel pand mag maximaal 25% van het aantal woningen worden omgezet naar een onzelfstandige woonruimte.
  • Het percentage woningen met 5 of meer kamers is, in het stadsdeel waar de om te zetten woning zich bevindt, hoger dan of gelijk aan het stedelijk gemiddelde.

3. Geen vergunning nodig:

  • 2 persoons huishouden, ook al is er geen sprake van een relatie
  • omzetten naar onzelfstandige woonruimten voor studenten met een campus contract.
  • hospita verhuur.

bron: Amsterdam Wapen

One Comment

Comments are closed.